• Mossén Bertomeu Morato 1337-1344
 • Mossén Pere de Arnius  1418
 • Bertomeu Pérez de Molina 1418
 • Mossén Guillen Bertomeu ¿?
 • Mossén Francés Maciá  ¿?
 • Mossén Alfonso Cartagena ¿?
 • Mossén Francés Candela ¿?
 • Mossén Jayme Martínez de Andujar ¿?
 • Mossén Joan Maiques ¿?
 • Mossén Pascual García ¿?
 • Mossén Miguel Candela ¿?
 • Mossén Joan LLobregat ¿?
 • Mossén Bertomeu Richart
 • Mossén Joan Martínez ¿?
 • Mossén Pasasi de Purrons 1449
 • Mossén Jacobo Diper 1488-1490
 • D. Joan Almunya 1490-1523
 • D. Francesc Estaña 1523-1566
 • D. Vicente Pelegrí 1566-1579
 • D. Francisco Barber 1579-1592
 • D. Jerónimo Barber 1592-1603
 • D. Onofre Chulvi 1603-1626
 • D. Francisco Fuster Julbi 1626-1649
 • Ldo. D. José Reig 1650-1686
 • D. Francisco Server i Palau 1687-1694
 • D. Jerónimo Picó 1694-1696
 • D. Josep Calza 1696-1698
 • D. Tomás Cortes Jover 1698-1713
 • D. Francisco Candela 1713-1733
 • D. Juan Julia 1733-1755
 • D. Pedro Juan Sanchís 1755-1756
 • D. José Bonjuan 1756-1771
 • D. Francisco Lilnares 1771-1772
 • D. Francisco Ignacio Mezquita 1772-1776
 • D. Jayme Joaquín Miguel 1776-1776
 • D. Ignacio Calatayud 1776-1778
 • D. Francisco Cortes 1778-1788
 • D. Francisco Nogueroles 1788-1789
 • D. Luis Font Aparisi 1789-1804
 • D. Salvador Martínez 1804-1805
 • D. Vicente Úbeda 1805-1833
 • D. Vicente Carbonell 1833-1834
 • D. José Esparza 1834-1854
 • D. Domingo Nadal 1854-1855
 • D. Josep Bellevert 1857-1865
 • D. Miguel Verdú 1865-1866
 • D. Gregorio Penalva Monteagut 1866-1868
 • D. Rafael Pérez Andrés 1868-1876
 • D. José Zaragoza 1876-1878
 • D. Manuel Domingo 1879-1883
 • D. Pedro Colomina Conca 1883-1884
 • D. Jayme Pérez Gualde 1884-1865
 • D. Emilio Bataller 1895-1903
 • D. Rafael Reig 1903-1905
 • D. Manuel Nicolau Peris 1905-1922
 • D. Vicente Pont Soler 1922-1931
 • D. Manuel Nicolau Peris 1931-1935
 • D. Vicente Torregrosa Torregrosa 1935-1942
 • D. Tomás Ribera y Sanjuán 1942-1944
 • D. José María Campos Gálbis 1944-1947
 • D. Tomás Ribera y Sanjuán 1947-1950
 • D. Miguel LLorca Bisbal 1950-1956
 • D. José Soler Cardona 1956-1960
 • D. Manuel Abad Cerdán 1960-1973
 • D. Fausto Ruiz Gómez  1973-1978
 • D. Francisco Brotons Pérez 1978-1979
 • D. Francisco Díaz Albert 1979-1990
 • D. Felipe Martínez López 1990-2001
 • D. Salvador Valls González 2001-2007
 • D. Miguel Ángel Cerezo Saura 2007-2014
 • D. José Manuel Bascuñana Burgos 2014-

Datos tomados del artículo de D. Cristóbal Payá i Galvañ, Archivero de la Real Villa de Biar y publicados en el Libro de Fiestas del año 2012.

Agradezco de todo corazón el trabajo realizado por D. Cristóbal a la hora de elaborar el rectorologio y su disponibilidad constante.